皇冠开户
热门标签

Thống nhất giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý

时间:1个月前   阅读:7   评论:1

Ngày 16/2, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế đã tổ chức buổi làm việc về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Y tế, cũng như kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Bộ Nội vụ ngày 16/2 (Ảnh: Anh Cao).

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) đã trình bày báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2017 - 2021, phương án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao Bộ Y tế trong thời gian qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 20 của Trung ương; phối hợp tốt với Bộ Nội vụ trong việc sắp xếp các cơ sở y tế thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã thống nhất với mục tiêu là rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý ít nhất 20% theo tinh thần Nghị quyết 19, trong đó phấn đấu 20% đơn vị tự chủ bổ sung thêm.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Anh Cao).

Về nguyên tắc sắp xếp, kiện toàn, hai Bộ trưởng cũng thống nhất thực hiện giảm đầu mối, tập trung cơ cấu, sắp xếp cho hợp lý và chỉ giữ lại ở Bộ Y tế những cơ sở y tế thực hiện cho nhiệm vụ chính trị, mục đích đảm bảo quản lý nhà nước của Bộ.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập mà Bộ Y tế trực tiếp quản lý; tập trung nghiên cứu thúc đẩy xã hội hóa đối với lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng gợi mở và đề nghị Bộ Y tế tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, xây dựng, đảm bảo cho việc đẩy mạnh tự chủ tốt nhất. Trong đó, tập trung hoàn thiện và ban hành Thông tư quy định về vị trí việc làm căn cứ cho tất cả các cơ sở y tế.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục tháo gỡ các rào cản, vướng mắc để tạo thuận lợi, thông suốt và thúc đẩy tự chủ trong hệ thống sự nghiệp y tế. Nghiên cứu, xem xét để hoàn thành sớm được quy hoạch hệ thống đơn vị sự nghiệp ngành y tế từ Trung ương đến địa phương.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng cơ bản thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Y tế. Tuy nhiên, đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh cần rà soát, tính toán, đánh giá tác động một cách cụ thể hơn.

Đối với các đơn vị đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp, bà Trà cho rằng cần tính toán, đánh giá lại hiệu quả để từ đó tiếp tục thúc đẩy, phát triển quy mô đáp ứng được nguồn nhân lực trong hệ thống y tế từ Trung ương đến địa phương.

Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hai Bộ trưởng thống nhất sẽ tiếp tục để thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại TPHCM.

Trong khi đó, mô hình này tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng sẽ được Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Y tế đánh giá lại, sau đó thống nhất đề xuất phương án theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

上一篇:Allbet开户:AirAsia X redesignates Tony Fernandes as acting group CEO

下一篇:新2备用网址:TSH Resourcesnet profit rises to RM57mil

网友评论